Politiker i Vetlanda kommun

Arbetsutskott till styrelse och nämnder (8 st)

Namn
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott
Personal- och organisationsutskottet
Parlamentariska kommittén
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tekniska nämndens utskott
Valberedningen