Politiker i Vetlanda kommun

Arbetsutskott till styrelse och nämnder (8 st)

Namn
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Personal- och organisationsutskottet
Parlamentariska kommittén
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tekniska nämndens arbetsutskott
Valberedningen