Politiker i Vetlanda kommun

Styrelse och nämnder (11 st)

I styrelse och nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.