Politiker i Vetlanda kommun

Styrelse och nämnder (11 st)

I styrelse och nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Rev. för kommunens räkenskaper och förvaltning
Socialnämnden
Valnämnden
Höglandets överförmyndarnämnd
Vård- och omsorgsnämnden