Styrelse och nämnder

I styrelse och nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Arbetsutskott till styrelse och nämnder

Kommunala bolag

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige beslutar vilka bolag som ska finnas och utser styrelser. I Njudung Energi Vetlanda AB finns även representanter från Sävsjö kommun.

Kommundelsråd

Arbetsgrupper

Fonder/stiftelser

Förbund/Ombud

I direktionen för kommunalförbunden finns även andra kommuner representerade.

Övriga

Partier